ERMOUPOLH
Anamfisbhthta kata th diarkeia tou 19ou aivna, h Ermoupolh htan o kurioV emporikoV kai nautiliakoV komboV thV eleuqerhV ElladaV. Den einai loipon to oti to onoma thV proercetai apo ton Qeo Ermh. Mia apo tiV elacisteV neoklasikeV poleiV thV ElladaV. Ctismenh stouV propodeV duo mageutikvn lofvn oi opoioi stefanvnontai apo duo epiblhtikeV ekklhsieV. Ta marmaroktista arcontika, oi plakostrvtoi dromoi kai ta mnhmeia qa magnhtisoun to blemma saV kata th diarkeia thV periplanhshV saV.Me to neoklasiko ktirio tou Kazino, to qeatro Apollvn (gnvsto vV mikrografia thV SkalaV tou Milanou), to Dhmarceio (ergo tou fhmismenou Bauarou arcitekto na Tsiller) kaqvV kai me to Dhmotiko Pneumatiko Kentro (h palia lesch thV aristokratiaV), dikaivV apokaleitai vV to Monte Karlo tou Aigaiou.
Ta marmaroktista arcontika, oi plakostrvtoi dromoi kai ta mnhmeia qa magnhtisoun to blemma saV kata th diarkeia thV periplanhshV saV.Me to neoklasiko ktirio tou Kazino, to qeatro Apollvn (gnvsto vV mikrografia thV SkalaV tou Milanou), to Dhmarceio (ergo tou fhmismenou Bauarou arcitekto na Tsiller) kaqvV kai me to Dhmotiko Pneumatiko Kentro (h palia lesch thV aristokratiaV), dikaivV apokaleitai vV to Monte Karlo tou Aigaiou.